Проверете кои фирми са поели ангажимент да не използват яйца от ферми с клетки.

Екранна снимка 2020-11-30 204249

Търсете стикера "Без клетки"

Стикера “Без клетки” могат да сложат на видно място – например на витрина или на стъклото на вратата на обекта – търговците, които са поели ангажимент да не използват яйца от ферми с клетки, след като изпълнят ангажимента си.

С него бизнесът показва, че не използва и не продава яйца от клетъчно отглеждани кокошки и че е част от кампанията “Разперени криле”. Ако желаете и Вашият бизнес да поеме такъв ангажимент по линия на корпоративна социална отговорност, свържете се с нас на contact@razperenikrile.bg

Относно кампанията​

“Разперени криле” е кампания на сдружение КАЖИ. Нейната крайна цел е да се премахнат жестоките клетки при отглеждането на кокошки-носачки. В хода на кампанията информираме обществото и им предоставяме информация за позициите на българските бизнеси относно хуманното отношение към кокошките, за да могат да направят по-информиран и по-етичен избор.

На този сайт ще откриете списък с компании, които са поели писмен ангажимент да не продават и ползват в дейността си яйца с код 3 – от ферми с клетки, както и списък с компании, които не са споделили публично подобна етична политика. Дори ако дадена компания никога досега не е ползвала такива яйца в асортимента си, заемайки твърда позиция по отношение на клетъчното отглеждане тя изразява своето противопоставяне на подобно отношение към животните и по този начин подкрепя усилията за по-добър живот за тези нежни птици по целия свят.

Подобно решително и съзнателно отношение се оценява от все по-голям брой потребители. Последните социологически проучвания в България показват, че повечето хора и особено младите не одобряват кокошки да живеят затворени в клетки. 76% смятат, че е неморално предвид наличието на по-хуманни алтернативи.

Към момента становища срещу яйцата от клетъчно отглеждане са публикували близо 2000 компании, вериги и франчайз групи от цял свят. Ако желаете Вашият бизнес да включи подобен ангажимент в своята политика за Корпоративна социална отговорност, свържете се с нас на contact@razperenikrile.bgВ България търговците, поели такъв ангажимент, са изброени по-долу (в скоби до имената им ще намерите годината, до която ще бъде изпълнен ангажиментът):

МАГАЗИНИ

ПРОИЗВОДИТЕЛИ

ЗАВЕДЕНИЯ, КЕТЪРИНГ

ХОТЕЛИ

КУЛИНАРНИ АКАДЕМИИ

Повече за кампанията

Повече информация за последиците от клетъчното отглеждане на кокошки-носачки ще намерите на основния сайт на кампанията: razperenikrile.bg. Там ще намерите и подписката, в рамките на която потребители декларират, че няма да купуват яйца с код 3.

Тези компании все още не са публикували ангажимент,
че се отказват от яйцата с код 3

──────────────

С компаниите е направен опит да се установи диалог относно
приемането на политика за по-етично потребление на яйца,
но не е получен отговор или не са предприети действия в тази насока.

МАГАЗИНИ
─────
HIT Max
BulMag
Randi
FL-emarket

ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ПЕКАРНИ
─────

Take a Cake
Торти Дъга

ЗАВЕДЕНИЯ, КЕТЪРИНГ
─────
Ресторант Ahora
Green Deli Cafe
Leo’s Pizza

ХОТЕЛИ
─────

КУЛИНАРНИ АКАДЕМИИ
─────