Skip to content

Проверете кои фирми са поели ангажимент да не използват яйца от ферми с клетки.

Екранна снимка 2020-11-30 204249

Търсете стикера "Без клетки"

Стикера “Без клетки” могат да сложат на видно място – например на витрина или на стъклото на вратата на обекта – търговците, които са поели ангажимент да не използват яйца от ферми с клетки, след като изпълнят ангажимента си.

С него бизнесът показва, че не използва и не продава яйца от клетъчно отглеждани кокошки и че е част от кампанията “Разперени криле”. Ако желаете и Вашият бизнес да поеме такъв ангажимент по линия на корпоративна социална отговорност, свържете се с нас на contact@razperenikrile.bg

Относно кампанията​

“Разперени криле” е кампания на сдружение КАЖИ. Нейната крайна цел е да се премахнат жестоките клетки при отглеждането на кокошки носачки. В хода на кампанията информираме обществото и им предоставяме информация за позициите на българските бизнеси относно хуманното отношение към кокошките, за да могат да направят по-информиран и по-етичен избор.

На този сайт ще откриете списък с компании, които са поели писмен ангажимент да не продават и ползват в дейността си яйца с код 3 – от ферми с клетки, както и списък с компании, които не са споделили публично подобна етична политика. Дори ако дадена компания никога досега не е ползвала такива яйца в асортимента си, заемайки твърда позиция по отношение на клетъчното отглеждане тя изразява своето противопоставяне на подобно отношение към животните и по този начин подкрепя усилията за по-добър живот за тези нежни птици по целия свят.

Подобно решително и съзнателно отношение се оценява от все по-голям брой потребители. Последните данни от социологически проучвания в България показват, че повечето хора не одобряват кокошки да живеят затворени в клетки. Според социологическо проучване на агенция Сова Харис проведено през април тази година, 88% от българите предпочитат да пазаруват от търговци, които имат политика за по-хуманно отношение към животните.

Към момента становища срещу яйцата от клетъчно отглеждане са публикували близо 2000 компании, вериги и франчайз групи от цял свят.
Ако желаете Вашият бизнес да включи подобен ангажимент в своята политика за Корпоративна социална отговорност, свържете се с нас на contact@razperenikrile.bgВ България търговците, поели такъв ангажимент, са изброени по-долу (в скоби до имената им ще намерите годината, до която ще бъде изпълнен ангажиментът)

МАГАЗИНИ

ПРОИЗВОДИТЕЛИ

ЗАВЕДЕНИЯ, КЕТЪРИНГ

ХОТЕЛИ

КУЛИНАРНИ АКАДЕМИИ

Повече за кампанията

Повече информация за последиците от клетъчното отглеждане на кокошки носачки ще намерите на основния сайт на кампанията: razperenikrile.bg. Там ще намерите и подписката, в рамките на която потребители декларират, че няма да купуват яйца с код 3.

Тези компании все още не са публикували ангажимент,
че се отказват от яйцата с код 3

──────────────

С компаниите е направен опит да се установи диалог относно
приемането на политика за по-етично потребление на яйца,
но не е получен отговор или не са предприети действия в тази насока.

МАГАЗИНИ
─────
HIT Max
BulMag
Randi
FL-emarket

ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ПЕКАРНИ
─────

Take a Cake
The Bakers
Торти Дъга

ЗАВЕДЕНИЯ, КЕТЪРИНГ
─────
Green Deli Cafe
Leo’s Pizza

ХОТЕЛИ
─────

КУЛИНАРНИ АКАДЕМИИ
─────

Екранна снимка 2020-11-30 204249

Търсете стикера "Без клетки"

Стикера “Без клетки” могат да сложат на видно място – например на витрина или на стъклото на вратата на обекта – търговците, които са поели ангажимент да не използват яйца от ферми с клетки, след като изпълнят ангажимента си.

С него бизнесът показва, че не използва и не продава яйца от клетъчно отглеждани кокошки и че е част от кампанията “Разперени криле”. Ако желаете и Вашият бизнес да поеме такъв ангажимент по линия на корпоративна социална отговорност, свържете се с нас на contact@razperenikrile.bg

Относно кампанията​

“Разперени криле” е кампания на сдружение КАЖИ. Нейната крайна цел е да се премахнат жестоките клетки при отглеждането на кокошки носачки. В хода на кампанията информираме обществото и им предоставяме информация за позициите на българските бизнеси относно хуманното отношение към кокошките, за да могат да направят по-информиран и по-етичен избор.

На този сайт ще откриете списък с компании, които са поели писмен ангажимент да не продават и ползват в дейността си яйца с код 3 – от ферми с клетки, както и списък с компании, които не са споделили публично подобна етична политика. Дори ако дадена компания никога досега не е ползвала такива яйца в асортимента си, заемайки твърда позиция по отношение на клетъчното отглеждане тя изразява своето противопоставяне на подобно отношение към животните и по този начин подкрепя усилията за по-добър живот за тези нежни птици по целия свят.

Подобно решително и съзнателно отношение се оценява от все по-голям брой потребители. Последните данни от социологически проучвания в България показват, че повечето хора не одобряват кокошки да живеят затворени в клетки. Според социологическо проучване на агенция Сова Харис проведено през април тази година, 88% от българите предпочитат да пазаруват от търговци, които имат политика за по-хуманно отношение към животните.

Към момента становища срещу яйцата от клетъчно отглеждане са публикували близо 2000 компании, вериги и франчайз групи от цял свят.
Ако желаете Вашият бизнес да включи подобен ангажимент в своята политика за Корпоративна социална отговорност, свържете се с нас на contact@razperenikrile.bgВ България търговците, поели такъв ангажимент, са изброени по-долу (в скоби до имената им ще намерите годината, до която ще бъде изпълнен ангажиментът)

МАГАЗИНИ

ПРОИЗВОДИТЕЛИ

ЗАВЕДЕНИЯ, КЕТЪРИНГ

ХОТЕЛИ

КУЛИНАРНИ АКАДЕМИИ

Повече за кампанията

Повече информация за последиците от клетъчното отглеждане на кокошки носачки ще намерите на основния сайт на кампанията: razperenikrile.bg. Там ще намерите и подписката, в рамките на която потребители декларират, че няма да купуват яйца с код 3.